Skrivande - Writing

Att skriva om livet:


Mitt skrivande handlar om att försöka förstå människor och deras handlande i olika tider. Det handlar om att komma människorna verkligt nära.


   Min senaste bok handlar om Utö, pesten och coronan. Jag har tidigare skrivit romaner om mina föräldrar efter andra världskriget, jag har skrivit om Simon Simonsson i början av 1800-talet. Just nu skriver jag om ännu äldre tider.


   Jag har försökt ta reda på allt som finns att veta om personerna genom att läsa källor av alla möjliga slag. Jag har försökt ta reda på mycket om platsen och tiden. Koll och dubbelkoll blir viktigt och ändå kanske man bara kommer nära sanningen.


   Sedan försöker jag bygga en historia kring detta. Tidsanda och sådant är förstås viktigt men lika viktigt är att beskriva att de var människor som du och jag med sina drömmar, fantasier, framgångar och tillkortakommanden. Läsaren måste ges utrymme att själv tycka vad de vill om karaktären. Till sist är det hela ändå i läsarens hand.


   Det blir i någon mening dokumentärt och i någon mening fantasier. Verkligheten är spännande i sig och jag försöker inte söka extra spänning. Det ska ge sig genom att väva intrigen.


   Jag skriver också kortprosa och poesi. Där kan jag frigöra mig mer från verkligheten. Det jag skriver där handlar mycket om människan och naturen. Det gör också mitt måleri.


   På följande sidor kan du läsa mer om vad jag skrivit hittills.


Jag är medlem i Författarcentrum.


To write about lives:

 

My writing is about trying to understand people and their actions in different times.


   I have written three novels. The first is in Swedish and English and is based on how my parents met immediately after WW II and tried to find out about their very different backgounds. The second book is only in Swedish about Simon Simonsson who was born in a Swedish colony at the end of the 18-th century and how this affected his life in Stockholm. My third novel is about how the plague and warfare affected the archipelago island of Utö in the early 18.th century, this book is also in Swedish only. At present I write about more ancient times.


   I have tried to find out all there is to know about the persons by collecting memories, looking into church registers and other sources.I have tried to grasp the time and place, remembering that both memories and documents can be misleading at times. You have to check over and over again.


   Then I start building a story around this. The spirit of the times is important but just as important is to realise that the characters were people just like you and me with their dreams, fantasies, successes and shortcomings. I do not want to draw all conclusions. Those are for the reader.


   I also write shorter prose and poetry. There I am freer and more fictional. In those writings as well as in my paintings the main theme is nature, often archipelago and lakes and the relayionship between man and nature.


   In the coming pages you may see some of my work described.